Obsługa księgowo-kadrowa

Do naszych najważniejszych zadań należy prowadzenie dokumentacji,

oraz rozliczeń kadrowo-płacowych. Dzięki naszej pomocy możesz skoncentrować się na rozwoju i podnoszeniu wydajności swojej firmy nie obawiając się o zmiany w prawie pracy oraz negatywne skutki ewentualnej kontroli z PIP, ZUS czy US.

KSIĘGOWOŚĆ

Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz książki przychodów i rozchodów, ryczałtu

Sporządzanie miesięcznych deklaracji o ewidencji podatku VAT, rozliczeń PIT

Sporządzanie zestawień finansowych (CIT i VAT), oraz raportów do GUS, NBP

Sporządzanie bilansów, sprawozdań finansowych oraz rocznych deklaracji podatkowych w ramach działalności gospodarczej

Reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym lub GUS

KADRY

Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa w zakresie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych

Prowadzenie teczek osobowych pracowników

Pełna obsługa PUE ZUS za Płatnika

Terminowe naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców

Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS

Bezpośredni kontakt i reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz innymi instytucjami państwowymi

Rozliczenia czasu pracy oraz monitorowanie należnych urlopów wypoczynkowych

Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych

Szkolenia BHP


Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Adres siedziby:

DEXTO GROUP Sp. z o.o.

90-057 Łódź ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok.8

NIP: 9472001081;  KRS: 0000814181

T: 720 810 780;  @: kontakt@dexto.pl


Polityka prywatności